Hudebka s Amálkou


Probíhal v prostorách MŠ Creative Kids
Štefánikova 105/35, 602 00 Brno-Královo Pole-Ponava

Kroužek nyní neprobíhá!


Program pro děti od 3 do 7 let

Ve školce se děti často seznamují s novými písničkami a učí se rytmu.

V kroužku HUDEBKA S AMÁLKOU se naučené dovednosti prohloubí a posunou na zajímavější úroveň. To však neznamená, že se nemůže zapojit také hudbou dosud nepolíbené dítě. Ve skupině bude maximálně osm dětí, proto se bude moci učitelka plně věnovat všem hudebním aktivitám a individuálně přistupovat ke každému dítěti, ohodnotit ho a motivovat.

Děti se naučí nové písně a tanečky, seznámí se blíže s těmito hudebními nástroji: keyboard, kytara, flétna, Orffův instrumentář (ozvučná dřívka, triangl, rolničky atd.) a hravou formou také s hudební naukou. Písničky ve spojení s pohybem přispívají ke kultivaci a koordinaci pohybů. Při hře na flétničku a zpívání se děti naučí správně a zdravě dýchat.

Na kroužku bude vždy přítomna nejenom učitelka hudby Šárka, ale také kamarádka - panenka Amálka, kterou mají děti v oblibě a rády jí ukážou, co vše se naučily.

Při vší snaze se při výuce řídím heslem:

"Nejkrásnější hudba je lidský smích." Jan Werich

Vytvořte si webové stránky zdarma!