Hudebka s Amálkou


Probíhal v prostorách MŠ Creative Kids
Štefánikova 105/35, 602 00 Brno-Královo Pole-Ponava

Kroužek nyní neprobíhá


Program pro děti od 3 do 7 let

Ve školce se děti často seznamují s novými písničkami a učí se rytmu.

V kroužku HUDEBKA S AMÁLKOU se naučené dovednosti prohloubí a posunou na zajímavější úroveň. To však neznamená, že se nemůže zapojit také hudbou dosud nepolíbené dítě. Ve skupině bude maximálně osm dětí, proto se bude moci učitelka plně věnovat všem hudebním aktivitám a individuálně přistupovat ke každému dítěti, ohodnotit ho a motivovat.

Děti se naučí nové písně a tanečky, seznámí se blíže s těmito hudebními nástroji: keyboard, kytara, flétna, Orffův instrumentář (ozvučná dřívka, triangl, rolničky atd.) a hravou formou také s hudební naukou. Písničky ve spojení s pohybem přispívají ke kultivaci a koordinaci pohybů. Při hře na flétničku a zpívání se děti naučí správně a zdravě dýchat.

Na kroužku bude vždy přítomna nejenom učitelka hudby Šárka, ale také kamarádka - panenka Amálka, kterou mají děti v oblibě a rády jí ukážou, co vše se naučily.

Při vší snaze se při výuce řídím heslem:

"Nejkrásnější hudba je lidský smích." Jan Werich

Cena programu 90 minut s Amálkou: 2000 Kč/ při počtu do 30 dětí

Rezervační poplatek a platba za animační programy

  • V rámci rezervace každého programu je nutné zaplatit rezervační poplatek.

    Teprve po zaplacení rezervačního poplatku je termín závazně rezervovaný.

    Výše poplatku je 20% z celkové ceny. Doplatek se hradí v den konání oslavy.

Vytvořte si webové stránky zdarma!