NABÍDKA PROGRAMŮ


  • Rezervační poplatek a platba za animační programy

  • V rámci rezervace každého programu je nutné zaplatit rezervační poplatek. 

    Teprve po zaplacení rezervačního poplatku je termín závazně rezervovaný.

    Výše poplatku je 20% z celkové ceny. Doplatek se hradí v den konání oslavy.


Vezměte prosím na vědomí, že při programu, který tvořím pro děti NEPŘEBÍRÁM za děti zodpovědnost. 

  Děkuji za pochopení. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!